Om oss

Kurt Bye ble startet opp i 1989 av Kurt og Marit. Marit var da ute i fødselspermisjon og eldste datter Ane-Marte lå i vogna og var med på anlegg.
Jens, gift med Marits mor jobbet også med de. Det var lite utstyr, Jens hadde en traktor ellers ble alt annet gjort per hånd. Garasjen i huset til Marit og Kurt ble bygd til lagringsplass for firma, kontoret hadde de også hjemme.

Det ble raskt en familiebedrift, da Kurts foreldre Alma og Arnold også bidro i firmaets anlegg.

Fylkets hus ble firmaets første anlegg, var på denne tiden Kompetansesenter i Steinkjer.

Mobil ble det investert i, en stor kasse til 30 000,- som ble montert i bil.

 • I 1990 ble plensmuldrer og en liten lastebil kjøpt, dette ble også en stor investering for firmaet som var nyoppstartet.
 • Kongens gata i Steinkjer ble steinlagt i 1991, til dette anlegget ble det kjøpt en Bob Cat. Og Eline, datter nummer 2 ble født i november.
 • Statoil Forskningssenter i Stjørdal ble første anlegg hjemmefra i 1992.
 • I 1993 ble lagerplass og kontor flyttet til Bomvegen i Steinkjer. Datter nummer 3 i rekken, Martine, ble født.
 • Kurt Bye ble ett AS i 1994 etter økonomiske bidrag fra familie. Starten på ett godt samarbeid med Steinkjer kommune kom i gang dette året, med vedlikehold av kommunale boliger og anlegg. Nok en stor investering ble gjort, første store lastebil ble en del av firmaet.
 • I 1996 ble hele sentrum i Åfjord ett anlegg, dette i samarbeid med Syltern. Marit begynte å jobbe fulltid i firmaet etter å ha vært oppsynskvinne i Steinkjer Kommune. Hun sa opp en trygg og fast stilling til en økonomisk usikkerhet i Kurt Bye AS. Minsås plass i Verdal var også ett anlegg denne sesongen. Kurt var mye bort på jobb dette året og ofret mye av familielivet.
 • Eline sluttet å si far – ble byttet ut med Kurta Mi.
 • Første gravemaskin kom i 1997, etter dette har det blitt en jevnlig oppgradering av maskiner.
 • Uteområdet ved Dampsaga i Steinkjer ble oppgradert i 1998. i denne tiden ble det en lettere tilgang på arbeid for Kurt Bye AS, som medførte økonomiske bedringer.
 • I 1999 og 2000 dro hele familien til Gran Canaria på vinters tid, anlegg i samarbeid med Syltern ved Bjørn Lyng hotell Anfi Del Mar. På sommeren ble golfbanen Trones på Verdal dannet i samarbeid med Røstad.
 • Tomt i Jektsmedgata 6 ble kjøpt, her bygget Kurt Bye AS eget lagerbygg og leide ut resterende bygg til Steinkjer Kommune, dagsenter for funksjonshemmede.
 • I 2005 ble snuten vendt lengre nord, Byparken i Mosjøen ble dannet.
 • Namdalsprosjektet hadde oppstart i 2005, med dette fulgte flere års arbeid, her jobbet Kurt Bye AS under Brøndbo, Røstad og Syltern. I denne perioden ble det investert i hus i Namsos grunnet tilgang på nye anlegg for firmaet.
 • Kurt Bye AS hadde også mye utomhus på Steinkjer i denne perioden under Odd Einar Kne. Da spesielt på Steinkjer-Sannan, med Generalen som første anlegg i 2006. har i ettertid hatt mye samarbeid med Odd Einar Kne.
 • Største anlegg per i dag kom i 2007 når Steinkjer torg ble restaurert.
 • I 2010 fikk Kurt Bye det ærefulle oppdraget å oppgradere NTEs Direktørbolig på Steinkjer.
 • 2011 ble mye tid brukt i Åfjord ved Åset Skole under Syltern.
 • Frem til 2013 så har firmaet stått for flere miljøgater, startet i Namdalseid i 2009, etter fulgte Namsskogan og Veldamelen i 2012 og Harran i 2013.
 • I 2015 bygget Kurt Bye AS igjen et nytt lagerbygg, Steinkjer Kommune tok over leie av hele bygget som ble reist i 2000.
 • Malm Skole var firmaets største skoleanlegg per dags dato. Til dette anlegget ble det investert i ei større hjulmaskin.
 • Staup helsehus i Levanger i 2016.
 • I 2017 begynte Kurt Bye AS med det anlegget som er lengst unna, dette lå ved sjøfronten i Mo i Rana, dette ble ferdigstilt i 2018.
 • Vinne Aktivitetspark ble startet opp dette året, denne ble ferdigstilt i 2019.
 • Året 2019 ble pangstart da taket til det gamle lagerbygget ble heist opp, dette for å lage en klinikk med treningsrom.

Dette er historien frem til 2020, så få vi bare se hva fremtiden bringer. Vi i Kurt Bye AS er klar for det de neste år skal bringe!