Privathager

previous arrow
next arrow
Slider

Privathage på Steinkjer

Vinteren for et år siden gjorde vi et større prosjekt for en privatkunde på Steinkjer.

Vi fikk i oppdrag å utbedre hagen og uteområdet. Huset er på ei tomt omringet av skråninger, så her fikk vi utfordring med tilgang til maskinelt utstyr.

Dette gjorde vi: Deler av grunnarbeidet. Utskifting og innkjøring av masser. Treplattinger, pergola og plantekasser i impregnert materiale. Lekeapparater, beplanting fra Hageland i Steinkjer, gjerde i royal-impregnert og spesialglass som glassgjerde. Belegningsstein av Herregård Gråmix, Heller av Lavastein og Trappetrinn i Recon. Mur av Vertica på ulike nivåer, rød gummibark i bed, ferdiggress og plen.

Dette prosjektet ble en lærerik jobb, med mye nye elementer inn i bildet som våre ansatte mestret godt. Store deler av arbeidet ble gjort på vinterstider, så når våren kom gjorde vi siste finish med beplantning og plen.

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Steinkjer, Otto Sverdrups veg

Med en mild og vakker adventstid har vi vært så heldige å fortsatt få lov til å arbeidet utendørs med mur og belegningsstein.

I Otto Sverdrups veg hadde vi en jobb der vi skulle utsmykke innkjørselen til en kunde med mur, typ; Recon og belegningsstein, typ; Herregård Gråmix. Ved siden av muren, ble det lagt ned to trappetrinn, typ; Recon og bygget ny trapp ved hovedinngang av typ; Royal impregnert. Under belegningssteinen i oppkjørsel framfor hus ble det lagt ned varmekabler for å hindre glatt kjørebane til vinteren. Elvis Elektro stod for nedlegging og kobling av varmekablene.

Vi takker kunden og Elvis Elektro for samarbeidet.

previous arrow
next arrow
Slider

Inderøy

Høsten 2020 fikk vi i oppdrag å utføre en vanskelig tomt på Inderøy. Utfordringen var høydeforskjeller. Her ble det satt opp kantstein av typ; Granitt m/vis, belegningsstein typ; Herregård gråmix og natursteinsmur fra Lierne. Høydeforskjellen ble løst med å sette opp natursteinsmurer på to nivå som igjen måtte trappes opp. Også alt av grunnarbeid på tomten ble utført av oss.

Vi takker kunden for samarbeidet og jobben.

previous arrow
next arrow
Slider

Kvamsjordet, Steinkjer

Til familien Rødsjø på Egge i Steinkjer hadde vi som oppgave å friske opp hagen med mur og belegg. Her måte det til godt grunnarbeid i bakgården med drenering- og rørarbeid. Vi satt ned sluk i belegg for avrenning til av sitteplass og AcoDrain utenfor garasje for å slippe vann inne i garasjen.

Mur av type; Vertica fra Asak ble satt opp i en buet utforming med blomsterbed i midten. Det ble også lagt ned kabel til belysning der eier selv gjorde monteringsjobben. Videre la vi ned heller langs mur og husvegg slik at vedlikeholdsarbeidet ved tanke på plenklipper langs kant minsker betraktelig. Hellene, type; Relieff fra Asak ble også brukt på sitteplass i bakgården. Det ble satt ned kantstein av type; Granitt som skille fra plen og nabo. Belegget på framsiden av huset og mot garasje var også type; Relieff fra Asak. Dette var vår første gang ved bruk av denne type stein, og det ble veldig bra. Relieff er en betongstein med en «myk struktur» sitert fra Asak og gir en mer struktur i overflaten. Det ble tøft og kan anbefales på det sterkeste.

Massefylling/drenering rundt garasje og planering til plen var det siste som ble gjennomført. Til våren skal området bak mur beplantes og såes.

previous arrow
next arrow
Slider

Beitstad

Vi fikk i jobb å få «hagen» tilbake i en bakgård til et ektepar ute i Beitstad i Steinkjer.
Her ble alt av røtter, gamle vekster og jord fjernet og kjørt bort. Det ble satt ned noen stilfulle rustrør som eier selv hadde anskaffet før ny jord ble kjørt inn. Rørene skal brukes som urner i beddet.
Nye vekster av type; Hortensia, Spirea, Einer, Hjertetre, Mispel, Klokkebusk og thuja ++ ble plantet. Dette er planter som egner seg veldig godt om du har lyst på et lettere vedlikeholdsarbeid i din hage.

Videre ble det bygget kasser av impregnert treverk langs trapp, som igjen ble fylt med elvestein. Det ble atpå til snekkert to plantekasser i trappen. Ved eksisterende sitteområde ble det også bygget to nye benker med tilhørende plantekasser. Det gamle sitteområde ble også oppgradert.

Dette var et morsomt uteområde å utføre, der vi fikk brukt vår kompetanse godt innenfor flere fagområder.

previous arrow
next arrow
Slider

Osen

I sommer har vi hatt flere private anlegg, der kundene har ønske om et flottere og mer funksjonelt uteområde.

Et av anleggene vi utførte i sommer var til et ektepar i Osen:

Her utførte vi grunnarbeid, og fikk tilkjørt nye masser ved hjelp av en lokal entreprenør. Ca. 25 meter med granittkantstein med fas ble satt for å ta opp høydeforskjeller/skille på belegg og plen. 31 meter med type Herregård rødmiks (13x20cm) mur, ble satt opp langs hele gårdsplassen. Her plantet huseierne et flott staudebedd. 400 m2 med belegningsstein type Herregård rødmiks, ble lagt på gårdsplassen. Det ble satt ned Acodren for å sikre at vi fikk avrenning fra belegget.

Ekteparet i Osen fortjener mye ros for den gjestfriheten og takknemligheten som ble gitt oss underveis og etter arbeidet var utført. Vi ønsker dem lykke til med en ny gårdsplass, og vi håper de får en lettere hverdag med mindre og lettere vedlikehold.

Takk for oppdraget!

previous arrow
next arrow
Slider