Privathager

Beitstad

Vi fikk i jobb å få «hagen» tilbake i en bakgård til et ektepar ute i Beitstad i Steinkjer.
Her ble alt av røtter, gamle vekster og jord fjernet og kjørt bort. Det ble satt ned noen stilfulle rustrør som eier selv hadde anskaffet før ny jord ble kjørt inn. Rørene skal brukes som urner i beddet.
Nye vekster av type; Hortensia, Spirea, Einer, Hjertetre, Mispel, Klokkebusk og thuja ++ ble plantet. Dette er planter som egner seg veldig godt om du har lyst på et lettere vedlikeholdsarbeid i din hage.

Videre ble det bygget kasser av impregnert treverk langs trapp, som igjen ble fylt med elvestein. Det ble atpå til snekkert to plantekasser i trappen. Ved eksisterende sitteområde ble det også bygget to nye benker med tilhørende plantekasser. Det gamle sitteområde ble også oppgradert.

Dette var et morsomt uteområde å utføre, der vi fikk brukt vår kompetanse godt innenfor flere fagområder.

previous arrow
next arrow
Slider

Osen

I sommer har vi hatt flere private anlegg, der kundene har ønske om et flottere og mer funksjonelt uteområde.

Et av anleggene vi utførte i sommer var til et ektepar i Osen:

Her utførte vi grunnarbeid, og fikk tilkjørt nye masser ved hjelp av en lokal entreprenør. Ca. 25 meter med granittkantstein med fas ble satt for å ta opp høydeforskjeller/skille på belegg og plen. 31 meter med type Herregård rødmiks (13x20cm) mur, ble satt opp langs hele gårdsplassen. Her plantet huseierne et flott staudebedd. 400 m2 med belegningsstein type Herregård rødmiks, ble lagt på gårdsplassen. Det ble satt ned Acodren for å sikre at vi fikk avrenning fra belegget.

Ekteparet i Osen fortjener mye ros for den gjestfriheten og takknemligheten som ble gitt oss underveis og etter arbeidet var utført. Vi ønsker dem lykke til med en ny gårdsplass, og vi håper de får en lettere hverdag med mindre og lettere vedlikehold.

Takk for oppdraget!

previous arrow
next arrow
Slider