Offentlige anlegg

Rismelen Pågående prosjekt

previous arrow
next arrow
Slider

Rismelen Aktivitetspark er et av de største prosjektene Kurt Bye AS har regnet og vunnet anbudet på. Det er Steinkjer Kommune som har ansvaret for utbyggingen, Norconsult som har tegnet og vi som er Hovedentreprisen. Prosjektet er delt inn i to trinn, der det første skal stå ferdig nå i juni og resterende juni 2021.

Rismelen er en park midt i Steinkjer sentrum som blir fornyet i disse dager. Parken blir laget på ny for å bli et mer attraktivt område å besøke.

Oppstarten av prosjektet var i november 2019 med vann- og avløp. Det ble arkologiskefunn på deler av anlegget, som stoppet en del av arbeidet. Derfor er det blitt valgt å legge opp til to byggetrinn slik at arkologene kan gjøre ferdig sitt arbeid før vi kan komme i gang der de holder på.

Byggetrinn 1 består av forskalling av betong-konstruksjoner til amfiet, kantstein, granitt-heller, belegg og brugatestein, samt asfaletering. Alt dette skal være ferdig iløpet av juni. I byggetrinn 2 som får oppstart i september består av stålbru, lekeapparater i skråning, Zip-line, klatrenett, sklie og tretrapp. Hele prosjektet skal ferdigstilles i juni 2021.

Så langt i prosjektet er det lagt ned kantstein, belegg og heller rundt statuen av forfatteren Kristoffer Uppdal, kantstein og brugatestein i gangtraseen. Parksteinen som skal ligge i store deler av området nede ved amfiet er påbegynt.

Mo i Rana

kurtbye.no/offentlige_anlegg
previous arrow
next arrow
Slider

Festplassen i Namsos – Ferdigstillelse 2018

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Festplassen i Namsos stod ferdigstilt sommeren 2018. Et prosjekt der Namsos kommune hadde et ønske om en «plass der folk kunne samles».

Namsos kommune stod som byggherre i prosjektet, der vi ble innleid som underentreprenør av Brødrene Brøndbo og fikk i oppdrag å utarbeide deler av området.

Oppstarten av prosjektet var i begynnelsen av mai 2018. I begynnelsen ble det kjørt ut/inn masser på byggeplassen for å få en god etablert grunn.
Kantstein ble satt og rør i grunn ble lagt ned for å kunne forsyne plassen med strøm. Forskaling til fundament av sittebenker og avretting av masser gjordes deretter. Et større puslespill av betongheller ble lagt ned ved hjelp av en vakuumløfter og gravemaskin. Mur til sittebenkene kom opp og snekkering av benkene ble utført. Det ble lagt ned brusteinbelegg rundt statuen av Åge Aleksandersen og vannfontene ble montert. Tagelsteinpuss og tetting av tak, samt maling av amfi hadde vi også ansvaret for, men leide inn malere og murere til å utføre jobben.