Offentlige anlegg

Rismelen Ferdig sommer 2021

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Rismelen Aktivitetspark er et av de største prosjektene Kurt Bye AS har regnet og vunnet anbudet på. Det er Steinkjer Kommune som har ansvaret for utbyggingen, Norconsult som har tegnet og vi som er Hovedentreprisen. Prosjektet er delt inn i to trinn, der det første skal stå ferdig nå i juni og resterende juni 2021.

Rismelen er en park midt i Steinkjer sentrum som blir fornyet i disse dager. Parken blir laget på ny for å bli et mer attraktivt område å besøke.

Oppstarten av prosjektet var i november 2019 med vann- og avløp. Det ble arkologiskefunn på deler av anlegget, som stoppet en del av arbeidet. Derfor er det blitt valgt å legge opp til to byggetrinn slik at arkologene kan gjøre ferdig sitt arbeid før vi kan komme i gang der de holder på.

Byggetrinn 1 består av forskalling av betong-konstruksjoner til amfiet, kantstein, granitt-heller, belegg og brugatestein, samt asfaletering. Alt dette stod ferdig i løpet av juni.

I byggetrinn 2 som fikk oppstart i september 2020 bestod av stålbru, sagamur, lekeapparater i skråning, Zip-line, klatrenett, sklie, tretrapp, ferdigplen, beplantning, gummibark og bark. I tillegg fikk vi i oppgave å bedre Martenshagen med styrkestativ og ny plen. Prosjektet stod ferdig i slutten av august 2021.

Høylandet – Ferdigstilt 2020

previous arrow
next arrow
Slider

Sommeren 20200 vant vi et anbud for utførelse på Vargeia Barnehage for Høylandet Kommune sammen med Brødrene Brøndbo AS. Brødrene Brøndbo AS, gjorde det meste av grunnarbeid, der vi fikk i oppdrag å ferdiggjøre sluttresultatet. Det ble montert lekeapparater fra Kompan, lagt fallunderlag av hvit sand, gressarmering, bygget trapper, satt opp rammer av royalimpregnert materiale, bygget sandkasser, lagt ferdiggress, subbus til stier, kanstein av granitt på parkeringsplass, planting av bærbusker og syrin, satt opp manglende gjerde rundt deler av området og legging av brugatestein i en øy på parkeringsplassen.

Skogn Barne- og Ungdomsskole – Ferdigstilt september 2019

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Nytt uteområdet for Skogn barne- og ungdomsskole var et anbud vi vant våren 2019. Oppstart juli samme år, stod for det meste av grunnarbeid og forskallingsarbeid som vi selv utførte.

Uteområdet var delt inn i 4 delområder etter prioritering av ferdigstillelse og behov for uteområdet til de ulike trinnene ved skolen. Delområde 1 var utenfor SFO og 1-2 trinn på skolen og kunne delvis benyttes ved skolestart.  Etter hvert som forskallingsarbeidet var ferdig på delområdet 1, fortsatte det til de tre neste, der siste delområdet var utenfor ungdomstrinnene.  

Leke- og treningsapparater kom opp, fallunderlag (blå gummi) ble lagt ned. Rundt amfibiet ble det lagt ned hybridgress. Hybridgress er et alternativ for gress. Her blir det sådd i gress og deretter lagt på type «plastikkgress» med hull, slik at gresste som ble sådd under vokser gjennom. Denne type gress brukes gjerne der det er mye aktivitet på gresset.  Zip-line og en pumptrackbane til sykkel ble også ordnet.

På tampen Våren/Sommeren 2020 malte vi med asfaltmaling på volleyball-, håndball- og basketballbanen som det første firmaet i Norge. Dette var en fin erfaring å få lov til å bryne seg utpå. Resultatet ga mersmak.

Takhage i Rørvik – Ferdigstilt 2020

previous arrow
next arrow
Slider

Vinteren 2020 gjorde vi en større snekkering jobb på en takterrasse i 4. etasje i Rørvik. Det ble bygget blomsterkasser, sittebenker og treplatting. En større pergola ble snekret opp innerst mellom bygningene for lee fra vind og uvær.

Det ble også satt opp lekeapparater og lagt fallunderlag av gummi.

Mo i Rana – Ferdigstilt 2018

previous arrow
next arrow
Slider

Festplassen i Namsos – Ferdigstilt 2018

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

Festplassen i Namsos stod ferdigstilt sommeren 2018. Et prosjekt der Namsos kommune hadde et ønske om en «plass der folk kunne samles».

Namsos kommune stod som byggherre i prosjektet, der vi ble innleid som underentreprenør av Brødrene Brøndbo og fikk i oppdrag å utarbeide deler av området.

Oppstarten av prosjektet var i begynnelsen av mai 2018. I begynnelsen ble det kjørt ut/inn masser på byggeplassen for å få en god etablert grunn.
Kantstein ble satt og rør i grunn ble lagt ned for å kunne forsyne plassen med strøm. Forskaling til fundament av sittebenker og avretting av masser gjordes deretter. Et større puslespill av betongheller ble lagt ned ved hjelp av en vakuumløfter og gravemaskin. Mur til sittebenkene kom opp og snekkering av benkene ble utført. Det ble lagt ned brusteinbelegg rundt statuen av Åge Aleksandersen og vannfontene ble montert. Tagelsteinpuss og tetting av tak, samt maling av amfi hadde vi også ansvaret for, men leide inn malere og murere til å utføre jobben.

Malm Barnehage og Barneskole – Ferdigstilt 2013

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider