Lekeanlegg

Møteplassen Steinkjer – Ferdigstillelse 2020

previous arrow
next arrow
Slider
Proplay

Møteplassen var et anbud vi vant i mai i år 2020 for Steinkjer kommune. Møteplassen er en sosial arena med lekeapparater og forskjellige ballbaner ved Steinkjer Ungdomsskole. Her stod vi for alt av grunnarbeid på plassen. I et samarbeid med Unisport monterte vi opp lekeapparat og ballbinger. Det ble lagt ned fallunderlag av type; Proplay med topplag av kunstgress rundt nedgravd trampoline, fuglerededisse og svingbrett. Underlaget til ballbanene var plastikkheller av type; Bergo Sport som er et multisportunderlag med god friksjon og lav slitasje.

Midt på plassen ble det satt opp et type; Skur, som er et samlingspunkt med tak og sittebenker. Bak anlegget ble det satt opp en mur type; Ministøttemur fra Asak for å hindre masser å rase innpå anlegget.

Møteplassen er et nærmiljøanlegg, en sosial arena for alle i nærmiljøområdet. Det byr på spontan lek og mye moro for både barn og voksne. Vi takker Unisport for samarbeidet på denne arenaen.

Vinne Aktivitetspark – Ferdigstillelse 2019

previous arrow
next arrow
Slider

Vinne Aktivitetspark er en større aktivitetspark i Verdal Kommune som påbegynte 2018. Området var delt inn i to delområder. Første delområde stod ferdig sommeren 2018 og delområde 2 i 2019. Anlegget hadde allerede sandvolleyballbaner, multibane og oppholdsplasser. Med et etablert samarbeid mellom idrettslag, kommune og lokale ildsjeler, fikk vi jobben med å videreutvikle både lekeområde, lekeapparater med fallunderlag, Cage- ballbane etc.

Vinne Aktivitetspark er en sosial arena for både skole, idrettslag samt en sosial arena som vi er glade for å ha vært med på å utvikle.

Her er en dronefilm av område fra Innherredavisa:

https://www.innherred.no/sport/2019/09/20/Se-s%C3%A5-flott-parken-har-blitt-l%C3%B8rdag-er-det-alle-muligheter-19984112.ece

Moparken – Ferdigstilt 2018

previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

I  2018 fikk vi et større prosjekt som omfatter østre del av Moparken, langs elvekanten i Verdal sentrum. Moparken var delt inn i 2 byggetrinn der vi fikk ansvaret for første byggetrinn. Byggetrinnet bestod av moderniseringen av plassen, som omfattet uttrauinger av gamle masser, videre grunnarbeid, kantstein, lekeapparater, sitteplasser, gummidekke, gress og beplantning.

Moparken er et møtepunkt for mange og ofte et stoppested for mange på vei hjem fra skole- og barnehage. Med enkel tilgang til parken står den sjelden uberørt.